Existuje nějaká metoda, kterou se dají zjistit skryté kazy?

K diagnostice takovýchto skrytých kazů, které nejsou při běžném preventivním vyšetření pozorovatelné je nejvhodnější metodou zhotovení intraorálního rentgenového snímku v interproximální projekci (slangově tzv. Bite-wing). Tyto snímky jsou přímo určené k detekci skrytých kazů.

[vrátit se o krok zpět]