Intraorální kamera

S pomocí intraorální kamery jsou prováděna rychlá a velmi přesná vyšetření ústní dutiny. Zubnímu lékaři přístroj umožňuje proniknout i do nejméně přístupných oblastí a tyto ukázat na monitoru pacientovi.
Mnohonásobně zvětšené snímky poskytují lékaři i pacientovi detailní informace o prováděné zubní léčbě a umožňují lepší sledování dosažených výsledků.
Díky intraorální kameře lépe vysvětlíme všechny prováděné zubní výkony a léčebný postup. Pacient je tak více zapojen do své vlastní léčby.

[vrátit se o krok zpět]